Arton år på världshaven. Vår meste långfärdsseglare har han kallats. Ulf Petersson. Under nästan två årtionden seglade han över 100 000 sjömil i sin Bacchant, Suzie II. Hans liv slutade under oklara omständigheter i hamnen i Valparaiso i Chile. Troligen avled han i sviterna av sin svåra sjukdom. Samma sjukdom som var skälet till att han överhuvudtaget gett sig iväg.

1962 råkar Ulf Peterson ut för en trafikolycka. Med svåra skallskador förs han till sjukhus. Han överlever men drabbas några år senare av sitt första epileptiska anfall. 25 år gammal får Ulf sin dom. Han får bereda sig på ett liv där allt bestäms av sjukdomen. Läkarna ger inte Ulf mycket hopp utan förtidpensionerar. Aldrig i livet, resonerar Ulf.
-Hellre dränker jag mig själv i ett försök att segla jorden runt!
Tanken på seglingen hjälper honom i kampen mot sjukdomen. 1967 har han byggt sin båt, en Bacchant. Han sjösätter båten halvfärdig och döper den efter sin seglarkamrat, foxterriern Suzie.
Med Suzie och Suzie II hinner Ulf göra tre långa resor. En sommardag 1968 seglar han iväg från hemmaviken på Värmdö i Stockholms skärgård. Det skall dröja över sex år, till senhösten 1974 innan de kommer tillbaks.

Under den långa världsomseglingen med Bacchanten lever Ulf ett liv som balanserar mellan den svåra sjukdomen och djupa depressioner å den ena sidan och lyckan över att bestämma sitt eget öde och fantastiska upplevelser å den andra. Långseglarlivet pendlar mellan helvete och himmelrike menar Ulf.

Efter ett par år i Sverige och efter att ha renoverat Suzie II ger sig Ulf iväg igen, denna gång ensam eftersom hans älskade seglarkamrat Suzie dött. Målet är Spetsbergen. En fantastisk segling i Norra Ishavet avslutas med att Uffe strandar på hamnpiren i Degerhamn på södra Öland! Han klarar dock båten och kan ge sig av igen 1979. Målet denna gång är Antarktis!
Ödet vill annorlunda och resan slutar den 18 februari 1985. Ulf hittas död på Suzie II:s salongsdurk i Valparaisos hamn. Både svensk och chilensk polis utreder fallet men kan inte komma fram till annat än att Ulf måste drabbats av ett epileptiskt anfall och slagit huvudet i salongsbordet så illa att han avlidit.
Om Ulf Peterssons fantastiska äventyr kan du läsa i Gunnar Stålbrands bok "100 000 sjömil med Suzie II".